Polepšovna ROD: Tradice a prokazatelné výsledky od roku 1991

Dovoluji si Vám představit soukromou dívčí polepšovnu, určenou pro individuální diskrétní výchovu dívek, polepšovnu, jenž ctí rčení „Metla vyhání z pekla“.

Ještě v nedávno minulých dobách nikoho nepohoršovalo, pokud se jako pedagogických metod pro výchovu používaly v domácnostech, na školách i kdekoli jinde tělesné tresty. Výprasky.

Výprasky, o nichž se vedou nekonečné debaty. Výprasky, které se někomu zdají přežitkem, které jsou však nejúčinnější, staletími prověřenou výchovnou metodou a které přinášejí jedinečné výsledky. Současná společnost se od tohoto způsobu výchovy odvrátila. Stále však na celém světě existují místa, kde mohou děvčata i v dnešní - či právě v dnešní - době na vlastní kůži zažít tyto starobylé výchovné metody.

Z důvodu absence podobného ústavu v našem státě jsem v roce 1991 v Praze zřídil první dívčí polepšovnu, založenou na těch nejlepších tradicích polepšoven dob minulých, soukromých i veřejných výchovných ústavů a škol, z nichž byly i převzaty veškeré atributy vhodné pro další šíření odkazu tohoto kulturního dědictví.

Tato polepšovna je oknem od historie, místem, kde v současné uspěchané době znovuožívají výchovné metody staré Evropy. Místem, kde se na chvíli zastavil čas.

V průběhu uplynulých téměř dvaceti pěti let se zde se mnou do historie ponořilo několik set dívek. Tato předlouhá praxe mi dovoluje nabídnout Vám absolutní profesionalitu, diskrétnost, bezpečí a především – absolutní realitu minulosti.

K založení polepšovny, kde dívky mohou vykročit proti proudu času a naplno, zcela autenticky prožít atmosféru minulých časů, kdy čekajíce v kleče v koutě na potrestání svého prohřešku s chvěním procházejícím celou jejich bytostí očekávají ten neodvratný příkaz „podej si rákosku“ mne krom vědomí, že i dnes existuje mnoho dívek, které tento druh výchovy nutně potřebují, vedl i fakt, že tematika tělesných trestů je nyní tabuizována a nespravedlivě zatlačena na okraj společenské morálky jako něco, za co by se měl člověk stydět. Vždyť která z dnešních dívek se odváží sama sobě či svému okolí přiznat: „Zlobila jsem. Zasloužím dostat na zadek“.

Nabízím možnost soukromé, diskrétní výchovy jednotlivých dívek. Takovouto výchovu dávných dob si lze vyzkoušet na jedné ukázkové lekci. Pokud mají obě strany zájem, může dívka nastoupit do převýchovného kurzu, kdy samostatně dochází v určených termínech na dvojhodinové, pravidelně se opakující lekce.

Existují dva způsoby, jakými se s dívkou mohu setkat. Dívky, které samy cítí potřebu prožít tento druh výchovy či které samy nemohou zvládnout své problémy, se mohou přihlásit z vlastní vůle. V tom případě je vše, co se bude při její výchově v polepšovně odehrávat, předem před první lekcí podrobně probráno s dívkou samotnou. Pokud dívku přihlašuje jiná osoba, její zástupce, veškeré podrobnosti jsou sjednávány s ním. Vždy jsou přesně konkretizovány individuální požadavky, metodika postupů vyžadovaných či nežádoucích, požadované cíle výchovy, popis problémů, zlozvyků či jiného nevhodného chování a způsobů, které je třeba řešit. Stanovují se hranice a pravidla, která jsou zcela neporušitelná.

Pokud je nová dívka přijata, je na ní vždy striktně vyžadována poslušnost, pokora a pečlivost. Souběžně s tím jsou řešeny ostatní, individuální problémy či požadavky.

Specializuji se na dívky, které mají problémy s nevychovaností, hrubostí, lajdáckostí, neposlušností či nestoudností a necudností. Odstraňuji zlozvyky, řeším špatné studijní výsledky, lenost, výstřední, společensky nepřijatelné či jiné těžce zvládatelné chování.

Potrestání prohřešků proti řádu polepšovny je samozřejmostí. Stud je nedílnou součástí trestu a bude na něj vždy kladen důraz.

V jakémkoli okamžiku od příchodu do odchodu jsou dívky pod stálou a naprostou kontrolou, jakákoli sebemenší odchylka od vyžadovaného plnění úkolů či každá chyba nebo prohřešek jsou na místě trestány.

Naprostá diskrétnost, bezpečí a striktní dodržování dohodnutých hranic jsou samozřejmostí - bez nich by nebyl provoz podobného zařízení možný. Lépe než slova však za mne hovoří téměř čtvrtstoletí praxe.

Vše je ponecháno na vašem zvážení. V případě zájmu nás kontaktujte prostřednictvím adresy elektronické pošty polepsovna@hotmail.com.